Cenník založenia spoločnosti s.r.o.   

333  EUR - Cena je konečná, vrátane poplatku do Obchodného registra, voľné predmety podnikania  sú zadarmo. 

 

V cene služby založenie s.r.o. je zahrnuté :                                                  

  • Odborné konzultácie - kompletný poradenský servis
  • Vypracovanie všetkých dokumentov, potrebných pre založenie s.r.o.
  • Vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení na Živnostenskom úrade
  • Poplatok za zápis do Obchodného registra
  • Zabezpečenie zápisu spoločnosti do Obchodného registra. Pripravíme a podáme návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra.
  • Preberieme výpis z Obchodného registra.

Ďalšie náklady:  Poplatky za overenie podpisov u notára 2,88 €/1 podpis  alebo na matrike.