Ready made sro platca DPH

Ak potrebujete rýchlo firmu s ktorou môžete vystavovať faktúry s DPH, obráťte sa na nás. My Vám predáme ihneď novú hotovú už založenú ready made sro, ktorá je už platca DPH, nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť, nemá žiadne dlhy, nemá žiadne záväzky a pohľadávky. S takouto ready made sro platca DPH môžete ihneď vystavovať faktúry s DPH. Máme 10 ročné skúsenosti so zakladaním a hlavne s predajom firiem platca DPH a rady Vám ponúkneme naše služby za najlepšie ceny.
 

Ready made sro  - nie je registrovaná k DPH                                              499

Ready made sro platca DPH                                                                     1800 €                   

Cena obsahuje aj poplatok do Obchodného registra, poplatok za rozšírenie voľných predmetov činnosti a zmenu názvu firmy.

 

Cena obsahuje tieto naše služby:

 • Splatenie základného imania 5000 €, Vy už nemusíte platiť žiadne peniaze za základný kapitál.
 • Založenie s.r.o. a vybavenie IČ DPH registrácie na Daňovom úrade
 • Zvolanie valného zhromaždenia
 • Prevod obchodného podielu
 • Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
 • Zabezpečenie overenie podpisov na dokumentoch
 • Cena obsahuje aj poplatok za zápis zmien do Obchodného registra
 • Zabezpečenie zápisu zmien v spoločnosti do Obchodného registra
 • Pripravíme a podáme návrh na zápis zmien spoločnosti do Obchodného registra,
 • Po zápise zmien v Obchodnom registri preberieme nový výpis z Obchodného registra
 • V prípade záujmu, rozšírenie predmetov činnosti
 • Zmena názvu firmy
 • Oznámenie zmien a registrácia zmien na Živnostenskom úrade
 • Oznámenie zmien a registrácia zmien na Daňovom úrade

 Poplatky za overenie podpisov na dokumentoch u notára platíte priamo notárovi (cca do 30 €).

 

Čo je to ready made s.r.o. platca DPH

 • Ready made s.r.o. platca DPH je taká hotová firma, ktorá bola už vopred založená.
 • Má pridelené platné IČ DPH, teda firma je platca DPH.
 • Bola založená výlučne za účelom predaja klientovi.
 • S ready made firmou platca DPH môžete ihneď začať podnikať.
 • Písomne garantujeme, že ready made sro platca DPH nemá žiadne dlhy, nemá žiadne záväzky a pohľadávky- GARANCIA BEZDĹŽNOSTI
 • Má v plnej výške splatený základný kapitál 5000 €, vy už nemusíte platiť 5000 €.
 • Má 5 alebo 20 predmetov podnikania, ktoré môžete okamžite využiť pri podnikaní.
 • Ready made platca DPH má pridelené identifikačné číslo organizácie IČO, daňové identifikačné číslo DIČ.
 
 

Predaj sro platca DPH  

Podmienky - potrebné od Vás:
 • Výber firmy platca DPH - Vyberiete si firmu z našej aktuálnej ponuky firiem. Ponuku firiem Vám pošleme na vyžiadanie e-mailom. Pošleme Vám aj IČ DPH firiem, ktoré si môžete prekontrolovať na webovej stránke VIES https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=sk
 • Dodanie osobných údajov nového konateľa, spoločníka,
 • Názov firmy - si môžete zmeniť a môžete si ho prekontrolovať na www.orsr.sk
 • Predmety činnosti firmy - Firma má 5 alebo 20 predmetov činnosti, ktoré môžete okamžite využiť pri podnikaní. Predmety činnosti môžeme pre Vás aj rozšíriť na Živnostenskom úrade. Rozšírenie predmetov činnosti je započítané v predajnej cene firmy.
 • Sídlo firmy - Vám zabezpečíme v Bratislave. Ak by ste chceli zmeniť  sídlo spoločnosti na inú adresu, je potrebný Súhlas vlastníka nehnuteľnosti, alebo nájomná zmluva a list vlastníctva.
 • Základné imanie firmy 5000 € Vy nemusíte platiť, lebo bolo splatené už pri založení firmy.
 • Podpisy dokumentov - Predaj firmy sro platca DPH a podpisovanie dokumentov prebieha pred notárom. Odo dňa podpisu dokumentov môžete začať s firmou podnikať.  
 • U notára sú potrebné doklady totožnosti - občiansky preukaz, alebo pas konateľa, spoločníka. Predaj spoločnosti zabezpečíme aj na základe splnomocnenia.
 • Platba -  Za firmu platca DPH zaplatíte v hotovosti, pri podpise dokumentov a po odovzdaní všetkých zakladateľských dokumentov firmy .
 • Výpis z registra trestov nemusíte dokladať.
 • Ak bude spoločníkom právnická osoba, potrebný je aktuálny výpis z obchodného registra.
 • Súhlas z Daňového úradu nemusíte už podľa zmeny zákona dokladať.

Predaj ready made firmy platca DPH

Priebeh:

 • Kontaktujte nás -  Spojte sa s nami telefonicky, alebo e-mailom.
 • Úvodná konzultácia - Radi Vám poradíme pri výbere firmy, zmeny názvu firmy, predmetoch činnosti. Poradíme Vám telefonicky, e-mailom, v prípade záujmu aj osobne. Zmena konateľov, spoločníkov, zmena názvu, rozšírenie predmetov činnosti je započítaná v cene ready made sro.
 • Dodanie Vašich údajov - Pošleme Vám objednávkový formulár a vyplnený nám ho zašlete späť na našu e-mailovú adresu, príp.nám prepošlete e-mailom Váš preskenovaný občiansky preukaz, alebo pas.
 • Príprava a podpis dokumentov - Pripravíme všetky potrebné dokumenty. Dohodneme si osobné stretnutie v Bratislave za účelom podpísania dokumentov a zároveň Vám odovzdáme celú dokumentáciu spoločnosti. Stretnutie nie je nevyhnutné, ale je výhodné, pretože ihned po podpise dokumentov doklady môžeme podať do obchodného registra. Urýchli to proces zápisu do OR. Doklady môžete podpisovať aj pred notárom, na miestnom úrade v mieste Vášho bydliska, alebo aj v zahraničí na slovenskom Veľvyslanectve. Ak budete podpisovať doklady mimo Bratislavy, pošleme Vám doklady na podpis e-mailom alebo poštou. Originály podpísaných dokumentov nám zašlete naskenované e-mailom , poštou, alebo ich prinesiete osobne.
 • Začiatok Vášho podnikania s firmou sro platca DPH – Po podpise dokumentov môžete ihned začať podnikať, lebo sa konateľom a spoločníkom stávate ihned po podpise dokumentov.
 • IČ DPH - Ready made firma má platné IČ DPH, takže ho môžete ihneď používať.
 • Platba - Ak budete podpisovať doklady u notára v Bratislave, nepožadujeme platbu vopred ani zálohovú platbu. Celú faktúru zaplatíte u notára pri podpise dokumentov. Ak predaj firmy bude prebiehať na diaľku a teda budete podpisovať doklady v mieste Vášho bydliska na Slovensku alebo v zahraničí , prosíme platbu vopred.
 • Podanie a zápis do obchodného registra - Podpísané doklady ihneď pošleme elektronicky do obchodného registra a zaregistrujeme zmeny na živnostensko a daňovom úrade.
 • Zápis zmien  - trvá približne 10 pracovných dní.
 • Po zápise zmien obdržíte nový výpis z obchodného registra.
 
 
Pri predaji firmy platca DPH je možné meniť:
 • konateľa a spoločníka
 • názov firmy
 • sídlo firmy
 • rozšíriť predmety činnosti
 • zvýšiť alebo znížiť základné imanie
Zmena názvu firmy, zmena sídla firmy, zmena konateľa a spoločníka, rozšírenie predmetov činnosti sú započítané v cene .

Po predaji firmy platca DPH ostáva IČ DPH a IČO nezmenené, takže IČ DPH môžete okamžite používať po podpise dokumentov u notára.
 
 
Doklady potrebné od Vás pre predaj sro platca DPH
 • Občiansky preukaz alebo pas konateľa, spoločníka
 • Ak je spoločníkom právnická osoba, potrebný je aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace.
 • Pri zmene sídla spoločnosti je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, alebo nájomná zmluva,
 • List vlastníctva - stačí z internetu
   
Pre predaj ready made platca DPH od Vás nie je potrebné
 • Výpis z registra trestov nového slovenského konateľa a spoločníka nie je potrebné dokladať.
 • Súhlas od Dańového úradu - už nie je potrebný
 

Po zápise zmien do Obchodného registra je potrebné

 • Nahlásiť zmeny na Daňový úrad . V prípade, že ste menili názov firmy alebo sídlo firmy, daňové kartičky treba vrátiť na Daňový úrad, a obdržíte na sídlo firmy nové daňové kartičky (kartičku DIČ a kartičku IČ DPH). Po výmene kartičiek ale IČ DPH ostáva nezmenené.
 • Nahlásiť zmeny na Živnostenský úrad
 • Otvoriť bankový účet - Pre otvorenie bankového účtu je potrebný originál nového výpisu z obchodného registra.
 • Vyhľadať účtovnícku firmu, ktorá bude pre Vašu firmu viesť podvojné účtovníctvo. Účtovníčka bude za Vašu firmu podávať DPH priznania buď mesačne alebo štvrťročne, podľa toho či je Vaša firma mesačný alebo štvrťročný platca DPH.
 • Komunikácia s Daňovým úradom - Pre kontakt s Daňovým úradom je potrebná elektronická komunikácia.

 

Využite výhody firmy, ktorá je už platca DPH a kúpte si ready made sro platcu DPH od nás, lebo my Vám garantujeme bezdĺžnosť firmy, garantujeme platnosť IČ DPH a s firmou platca DPH od nás môžete začať podnikať okamžite. Doklady k prevodu spoločnosti Vám pripravíme hneď na druhý deň po tom, ako nám pošlete osobné údaje nového konateľa a spoločníka. Vy len podpíšete dokumenty u notára a všetko ostatné zabezpečíme my. Poskytujeme svojim klientom vždy komplexné služby. V prípade záujmu Vám zabezpečíme účtovníctvo, v prípade potreby, pomôžeme s tlmočením. Máme 10 ročné skúsenosti so zakladaní firem a spredajom firem, s vybavovaním IČ DPH. Hovoríme aj česky, nemecky, anglicky, maďarsky.

 

Ak máte otázku, skontaktujte sa s nami, odpovieme na všetky Vaše otázky.
mobil: 0902 877 779,
e-mail: bestoffice.sk@gmail.com


Rezervujte si ešte dnes už hotovú firmu sro, korá je platca DPH, tak aby ste už zajtra mohli začať podnikať s Vašou novou firmou a mohli už zajtra využívať výhody IČ DPH.

Veríme, že aj Vy budete spokojní s našimi službami, a aj Vy budete našim spokojným klientom.