Predaj ready-made spoločnosti s r.o. platca DPH

 

Ready-made spoločnosť  - nie je registrovaná k DPH                                              499 EUR

Ready-made spoločnosť registrovaná k DPH                                                       2499 EUR                       

Cena obsahuje aj poplatok do Obchodného registra, poplatok za rozšírenie  predmetov činnosti a zmenu názvu firmy.

 

Naše služby:

 •  Splatenie základného imania 5000 EUR, Vy už nemusíte platiť žiadne peniaze za základný kapitál.
 •  Založenie s.r.o. a vybavenie IČ DPH registrácie na Daňovom úrade
 •  Zvolanie valného zhromaždenia
 • Prevod obchodného podielu
 •  Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
 • Zabezpečenie overenie podpisov na dokumentoch
 • Cena obsahuje aj poplatok za zápis zmien do Obchodného registra
 •  Zabezpečenie zápisu zmien v spoločnosti do Obchodného registra:
 •  Pripravíme a podáme návrh na zápis zmien spoločnosti do Obchodného registra, potom preberieme nový výpis z Obchodného registra
 • V prípade záujmu , rozšírenie predmetov činnosti
 •  Zmena názvu firmy
 • Oznámenie zmien a registrácia zmien na Živnostenskom úrade
 • Oznámenie zmien a registrácia zmien na Daňovom úrade

 

Dodatočné náklady:     Poplatky za overenie podpisov na dokumentoch u notára platíte priamo notárovi (cca 30 EUR).