Založenie firmy KFT v Maďarsku

Maďarská spoločnosť s.r.o. (K.f.t.) s DPH registráciou

Založenie maďarskej K.f.t. v BRATISLAVE !
V prípade záujmu založenie maďarskej spoločnosti vieme zrealizovať aj na diaľku,
NIKAM nemusíte cestovať, doklady môžete podpísať v mieste Vášho bydliska, na Slovensku alebo v Čechách.

Maďarsko
Maďarsko vstúpilo do Európskej Únie v roku 2004, doteraz neprijalo Euro, maďarskou menou je forint (HUF).
Maďarsko je atraktívne vďaka rozsiahlej (viac než 60) sieti zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a jednej
z najnižších sadzieb dane z príjmu právnických osôb.
Od roku 2017 je sadzba dane z príjmu právnických osôb : 9% zo zisku, DPH je 27%

 

Maďarská spoločnosť s.r.o. s  DPH registráciou    910 EUR
(IČ DPH - közösségi adószám, s.r.o. maďarsky: korlátolt felellőségű társaság-skratka k.f.t.)
Táto forma spoločnosti je  veľmi obľúbená a rozšírená.
Základné imanie štandardnej spoločnosti kft je v súčasnosti min. 3 mil.Ft . Peniaze nemusíte vložiť do banky!!

Cena obsahuje :
 • odborné konzultácie - kompletný poradenský servis, daňové poradenstvo
 • vypracovanie všetkých dokumentov, potrebných pre založenie K.f.t.
 • služby právnika pri založení spoločnosti
 • zabezpečenie zápisu spoločnosti do Obchodného registra
 • zabezpečenie sídla a splnomocnenia pre preberanie pošty
 • registrácia na daňovom úrade , vybavenie DIČ, vybavenie IČ DPH
 • tlmočnícke služby –maďarčina-slovenčina
 • kolky do Obchodného súdu sa od marca 2017 neplatia !!!

K založeniu spoločnosti KFT potrebujete platný občiansky preukaz, alebo pas. Register trestov nemusíte predložiť.

Založenie Kft + vybavenie IČ DPH: 3- 4 dni.

S maďarskou firmou s DPH registráciou fakturujete bez DPH do SR aj do iných členských štátov Európskej únie.
S maďarskou firmou s DPH registráciou nakupujete bez DPH v SR aj v iných členských štátoch Európskej únie.

 

Potrebné pre založenie maďarskej K.f.t.

 • Obchodné meno spoločnosti
 • E-mail spoločnosti
 • Osobné údaje konateľa, údaje spoločníka
 • Spoločník : minimálny počet 1, môže byť fyzická alebo právnická osoba
 • Konateľ:  minimálny počet: 1, konateľ nemusí mať trvalý pobyt v Maďarsku .
 • Konateľ aj spoločník môžťe byť tá istá osoba, nemusí byť z Európskej únie !!!
 • Sídlo spoločnosti - povinnosť sídla spoločnosti v Maďarsku, sídlo zabezpečujeme v Győri alebo v Budapesti
 • Základné imanie štandardnej spoločnosti je 3 mil.Ft , nemusíte vložiť do banky.
 • Voľba predmetov činnosti
 • Platný občiansky preukaz, alebo pas
 • Register trestov nemusíte predložiť.
 • Overenie podpisov - Pre založenie firmy je potrebná jedna návšteva u notára, kde podpíšete všetky dokumenty. 

 

Sídlo firmy pre maďarskú Kft 

GYŐR: 8.400 Ft + DPH/1 mesiac
Doručovací poplatok pre zahraničného klienta( / 1 osoba) 5000 Ft +  DPH/1 mesiac
------------------------------
Spolu na 1 mesiac: 13 400 Ft  +  DPH/1 mesiac = 17 018 Ft/1 mesiac 
Spolu na 6 mesiacov: 102 108 Ft = 6x 13 400 Ft  + DPH = 80 400 Ft + DPH 21 708 Ft 
 
BUDAPESTt 10.500 Ft + DPH/1 mesiac
Doručovací poplatok pre zahraničného klienta( / 1 osoba) 5000 Ft + DPH/1 mesiac
----------------------------------
Spolu na 1 mesiac: 15 500 Ft  + DPH/1 mesiac = 19 685 Ft/1 mesiac
Spolu na 6 mesiacov : 118 110 Ft = 6 x 15 500 Ft  + DPH= 93 000 Ft + DPH 25 110 Ft 

GYŐR: 8.400 Ft + DPH/1 mesiac
BUDAPEST  10.500 Ft + DPH/1 mesiac

 

Cena zahŕňa aj prijímanie a preposielanie pošty e-mailom.

Podvojné účtovníctvo: Konečná cena je závislá od počtu dokladov.