Predaj poľskej ready made spoločnosti s DPH registráciou

(s.r.o.po poľsky: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Predaj poľskej spoločnosti s IČ DPH prebieha v Bratislave, nemusíte cestovať do Poľska!!
V prípade záujmu, doklady k prevodu môžete podpísať aj v mieste bydliska, NEMUSÍTE NIKAM CESTOVAŤ!!

S poľskou firmou registrovanou k DPH fakturujete bez DPH do SR aj do iných členských štátov Európskej únie.
S poľskou firmou registrovanou k DPH nakupujete bez DPH v SR aj v iných členských štátoch Európskej únie.

 

Poľská ready made spoločnosť s DPH registráciou     2500 EUR

K cene sa nepripočítava DPH.                                                                            

Cena obsahuje poplatky za:

 1. Odborné konzultácie - kompletný poradenský servis, daňové poradenstvo
 2.  Založenie z o.o.. - vypracovanie všetkých dokumentov, potrebných pre založenie z o.o.
 3. Služby právnika pri založení spoločnosti
 4. Poľské notárske poplatky
 5. Zabezpečenie zápisu spoločnosti do Obchodného registra
 6. Registrácia na daňovom úrade , vybavenie DIČ, vybavenie IČ DPH ( PL.....)
 7. Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov pre prevod spoločnosti
 8. Zvolanie valného zhromaždenia
 9. Prevod obchodného podielu
 10. Zabezpečenie overenie podpisov na dokumentoch
 11. Cena obsahuje aj poplatok za zápis zmien do Obchodného registra
 12. Zabezpečenie zápisu zmien v spoločnosti do Obchodného registra
 13. Zabezpečenie sídla a splnomocnenia pre preberanie pošty
 14.  
 • Zvolanie valného zhromaždenia
 • Prevod obchodného podielu
 • Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
 • Zabezpečenie overenie podpisov na dokumentoch
 • Cena obsahuje aj poplatok za zápis zmien do Obchodného registra
 • Zabezpečenie zápisu zmien v spoločnosti do Obchodného registra: 


 • Viac tu: https://www.slovakbusiness.sk/ready-made-spolocnosti/

Chcete rýchlo začať podnikať v Poľsku?
Máme pre Vás už založenú poľskú spoločnosť (spolka z o. o.) tzv. ready made spoločnosť.
Takáto spoločnosť bola založená za účelom predaja klientom, nikdy nepodnikala. Je už zapísaná do Obchodného registra,
nikdy nevyvíjala činnosť, nemá žiadne záväzky a je pripravená k okamžitému predaju.
Ready-made spoločnosť prevedieme na nového majiteľa behom jedinej návštevy u notára v Bratislave.
Jedná sa o najjednoduchšiu a najrýchlejšiu formu založenia spoločnosti.
Výhodou poľskej ready-made spoločnosti je rýchlosť - môžete začať podnikať behom jedného dňa.

Garantujeme Vám písomne, že spoločnosť nemá žiadne záväzky a pohľadávky, nikdy nevykonávala podnikateľskú činnosť.
Má v plnej výške splatený základný kapitál 5000 PLN, Vy už nemusíte platiť 5000 PLN !!!  
Ready-made spoločnosť má vybavené všetky voľné predmety podnikania.
Ready-made spoločnosť má pridelené IČO, DIČ, a je už registrovaná k DPH.
Ku kúpe poľskej ready made spoločnosti nepotrebujete register trestov!

 

Zabezpečenie registračného sídla spoločnosti - Warszawa: 38 EUR/1 mesiac.
Za sídlo platíte mesačne, nemusíte platiť na 1 rok vopred.
Za sídlo firmy začínate platiť až po zaregistrovaní zmien v Obchodnom registri.

 

Ďalšie služby, ktoré Vám zabezpečíme:

 • Vedenie účtovníctva
 • Otvorenie účtu vo Waršawe