Zakladanie spoločností

 

Založenie firmy -  FULL SERVICE  450 EUR
Vrátane poplatku do obchodného registra, predmety podnikania (voľné živnosti) ZADARMO

 

 

ELEKTRONICKÉ ZAKLADANIE FIRMY -  Poskytneme Vám FULL SERVICE - KOMPLEXNÉ SLUŽBY.

Vypracujeme všetky potrebné dokumenty na založenie firmy, zabezpečíme pre firmu živnostenské listy, zaregistrujeme novú firmu v obchodnom registri, poskytneme Vám daňové poradenstvo.

Založenie firmy - dokumenty a informácie potrebné k založeniu s.r.o.     

Založenie s.r.o. - priebeh

1.   odborné konzultácie - kompletný poradenský servis

2.   vypracovanie všetkých dokumentov, potrebných pre založenie s.r.o.

3.   vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení na Živnostenskom úrade

4.   zabezpečenie zápisu spoločnosti do Obchodného registra

5.   registrácia na daňovom úrade (daň z príjmov)

 

Obchodné meno spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "spoločnosť s ručením obmedzeným", postačí však skratka spol. s r.o. 

Názov firmy nesmie byť rovnaký alebo zameniteľný s iným, už existujúci názvom spoločnosti. Názov firmy si môžete skontrolovať na www.orsr.sk.

 

Osobné údaje

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj jedna osoba a môže mať najviac 50 spoločníkov.

Konateľ:

  • meno, priezvisko, rodné číslo, adresa (trvalý pobyt)
  • výpis z registra trestov (len cudzinec)
  • občiansky preukaz, alebo pas
     

Spoločník:

  • fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa (trvalý pobyt) občiansky preukaz alebo pas
  • právnická osoba: obchodné meno, IČO, sídlo, Výpis z obchodného registra
  • zahraničná právnická osoba: Výpis z obchodného registra, alebo podobný doklad 

 

Sídlo spoločnosti 

Sídlom právnickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri. Poskytujeme sídlo spoločnosti v Bratislave na adrese:

 na Parkovej ulici - II.obvod.

V prípade, že máte vlastné sídlo, je potrebný Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla a výpis z Katastra nehnuteľnosti.

 

Základné imanie

Základné imanie štandardnej spoločnosti je min. 5000 EUR. Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 eur. Peniaze nie je potrebné vkladať do banky.

 

Predmety činnosti 

Živnostenský úrad: pre voľnú živnosť sa žiadne dokumenty nevyžadujú

 

Rýchlosť                                                                       

Založenie spoločnosti trvá na Slovensku priemerne 10 - 15 dní. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do Obchodného registra t.j. od tohto okamžiku je možné za spoločnosť jednať a podnikať v mene spoločnosti. Ak potrebujete začať podnikať rýchlejšie, môžete využiť našu ponuku ready-made spoločnosti, ktorá umožňuje začať podnikať IHNEĎ - behom jedného dňa.

 

Overenie podpisov u notára

Pre založenie firmy je od klienta potrebná jedna návšteva u notára, kde podpíše všetky dokumenty.

  

Ak potrebujete PODNIKAŤ OKAMŽITE, predáme Vám našu vopred založenú firmu, tzv.Ready-made firmu, ktorá bola založená výlučne za účelom predaja, nikdy nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť, nemá žiadne pohľadávky ani záväzky, má v plnej výške splatený základny kapitál, má 20 predmetov podnikania, je zapísaná do obchodného registra, má pridelené IČO, je registrovaná na daňovom úrade - má pridelené DIČ aj IČ DPH.

NAJRÝCHLEJŠIA FORMA ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI JE PREDAJ ČISTEJ VOPRED ZALOŽENEJ SPOLOČNOSTI tzv. READY MADE SPOLOČNOSŤ.

 

Ponúkame Vám aj vopred založenú, hotovú firmu, ktorá je registrovaná k DPH, má pridelené IČ DPH.

Ready-made firma – registrovaná k DPH              

 

Ready-made spoločnosti - viac info