Založenie sro

Podľa zákona nie je nutné vkladať základné imanie 5000 € do banky, stačí
Prehlásenie správcu vkladu, že základné imanie je vložené do pokladne firmy.

 


Informácie potrebné k založeniu s.r.o.     

Obchodné meno spoločnosti: musí obsahovať označenie "spoločnosť s ručením obmedzeným", postačí však skratka
spol. s r.o. Názov firmy nesmie byť rovnaký alebo zameniteľný s iným, už existujúci názvom spoločnosti. Vy nám dodáte
názov Vašej firmy a my skontrolujeme, či je možné založiť s.r.o. s daným názvom.

Osobné údaje : Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj jedna osoba, ktorá môže byť aj konateľom aj spoločníkom.
Konateľ: Potrebné uviesť do zakladateľských dokumentov meno, priezvisko, rodné číslo, adresa (trvalý pobyt).  
Pri overovaní podpisov musíte predložiť notárovi občiansky preukaz, alebo pas. Výpis z registra trestov nemusíte dodávať!! Výpis z registra trestov dodávajú len cudzinci.
Spoločník: Môže byť fyzická osoba, alebo právnická osoba (firma). Pri fyzickej osobe sa uvádza meno, priezvisko,
rodné číslo, adresa (trvalý pobyt). Ak je spoločníkom právnická osoba, musí doložiť Výpis z obchodného registra, kde
je uvedené obchodné meno, IČO, sídlo firmy. Pri overovaní podpisov musíte predložiť notárovi občiansky preukaz, alebo pas.

Sídlo spoločnosti je adresa, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Poskytujeme sídlo spoločnosti v Bratislave na adrese na Parkovej ulici - II.obvod. V prípade, že máte vlastné sídlo, je potrebujete Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla a výpis z Katastra nehnuteľnosti, ktorý stačí z internetu.
Základné imanie je min. 5000 EUR. Peniaze nie je potrebné vkladať do banky. Hodnota vkladu 1 spoločníka musí byť aspoň 750 eur.
Predmety činnosti : Živnostenský úrad pre voľnú živnosť žiadne dokumenty nevyžaduje.
Rýchlosť: Založenie spoločnosti trvá 10 pracovných dní. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do Obchodného registra t.j. od tohto okamžiku je možné za spoločnosť jednať a podnikať v mene spoločnosti. Ak potrebujete začať podnikať rýchlejšie, môžete využiť našu ponuku ready-made spoločnosti, ktorá umožňuje začať podnikať IHNEĎ - behom jedného dňa.
Overenie podpisov : Zakladateľské dokumenty môžete podpísať buď u notára alebo na matrike. Pri overovaní podpisov musíte predložiť notárovi občiansky preukaz, alebo pas.

 

Overenie podpisov : Zakladateľské dokumenty môžete podpísať buď u notára alebo na matrike. Pri overovaní podpisov musíte predložiť notárovi občiansky preukaz, alebo pas.

 

NAJRÝCHLEJŠIA FORMA ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI JE PREDAJ ČISTEJ VOPRED ZALOŽENEJ SPOLOČNOSTI tzv. READY MADE SPOLOČNOSŤ - Ready made sro

Ak potrebujete PODNIKAŤ OKAMŽITE, predáme Vám našu vopred založenú firmu, tzv.Ready-made firmu, ktorá nikdy nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť, nemá žiadne pohľadávky ani záväzky, má v plnej výške splatený základny kapitál, má 20 predmetov podnikania, je zapísaná do obchodného registra, má pridelené IČO, je registrovaná na daňovom úrade - má pridelené DIČ aj IČ DPH.

 

Nechcete čakať 10 dní na založenie Vašej novej sro?

Potrebujete začať podnikať ihneď?  Obráťte sa na našu firmu!

Máme k dispozícii
hotové firmy platca DPH aj neplatca DPH.

 

          

 

Ready-made spoločnosti - viac info