Založenie spoločnosti GmbH v Rakúsku

Rakúske právo obchodných spoločností rozlišuje medzi kapitálovými spoločnosťami a personálnymi spoločnosťami.
 
Rakúske kapitálové spoločnosti:
 • spoločnosť s ručením obmedzeným (GmbH -Gesellschaft mit beschränkter Haftung )
 • akciová spoločnosť (AG - Aktiengesellschaft).
 
Rakúske personálne spoločnosti:
 • verejná obchodnú spoločnosť (OG - Offene Gesellschaft) 
 • komanditná spoločnosť (KG - Kommanditgesellschaft).
Najobľúbenejšie formy spoločnosti sú rakúska GmbH a rakúska GO.
 
 
 
Chcete podnikať s firmou, ktorá má vysokú prestíž?
Založíme Vám rakúsku firmu GmbH (sro).

 

Alebo počítate s nižším príjmom a nechcete platiť dane zo zisku?
Založíme Vám rakúsku firmu OG.

 

Rakúska firma - rakúsky dôchodok

 

Obráťte sa na nás 0902 877 779, 0903 828 026, 

e-mail: bestoffice.sk@gmail.com

Rakúska s.r.o.

 Táto forma spoločnosti je veľmi obľúbená a rozšírená.


Služby, ktoré zabezpečujeme:

 • Poradensto a konzultácie pri zakladaní rakúskej spoločnosti GmbH
 • Služby právnika
 • Rýchle založenie rakúskej firmy GmbH (s.r.o.) -  5 - 7 dní
 • Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
 • Vybavenie živnosti (voľné živnosti)
 • Registrácia na Daňovom úrade, vybavenie IČ DPH
 • Zabezpečenie sídla spoločnosti vo Viedni
 • Zabezpečenie výpisu z obchodného registra po zaregistrovaní firmy v obchodnom registri
 • Zmeny vo firme
 • Zabezpečenie účtovníctva pre rakúsku firmu
 • Asistencia pri otvorení bankového účtu, ktorý je potrebný pre zloženie základného imania
 • Tlmočenie pri založení rakúskej spoločnosti aj pri otvorení účtu v banke

 

Potrebné údaje pre založenie rakúskej GmbH. 

 • Obchodné meno spoločnosti
 • Osobné údaje konateľa, údaje spoločníka, kópia OP
 • Spoločník - minimálny počet 1, môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak je spoločníkom fyzická osoba, potrebné sú doklady totožnosti .  Ak je spoločníkom firma, potrebný je výpis z obchodného registra, a jeho úradný preklad do nemeckého jazyka.
 • Konateľ - minimálny počet 1.  Konateľ potrebuje pas alebo občiansky preukaz a register trestov nie starší ako 3 mesiace.  Aj 1 osoba môže založiť rakúsku spoločnosť GmbH, čiže aj jedna fyzická osoba môže byť konateľom aj spoločníkom rakúskej spoločnosti GmbH.
 • Sídlo spoločnosti - povinnosť sídla spoločnosti v Rakúsku, sídlo zabezpečujeme vo Viedni
 • Základné imanie štandardnej spoločnosti je minimálne 10 000 EUR, z toho 5 000 EUR je potrebné vložiť na bankový účet novozaloženej spoločnosti v rakúskej banke. Po zaregistrovaní firmy v Obchodnom registri si môžete vložené peniaze vybrať a použiť vo firme.
 • Predmety činnosti
 • Platný občiansky preukaz alebo pas,  telefónne mobilné číslo, e-mail
 • Pobyt v Rakúsku nie je potrebný pre občanov Európskej únie

Založenie firmy OG v Rakúsku

 

Založenie rakúskej firmy (OG) jednoducho, za prijateľnú cenu.

- Asistencia pri založení rakúskej firmy OG a účtovníctva v slovenskom jazyku
- Firmu zakladajú dve osoby, nie je povinné základné imanie
- Pri dvoch členoch OG neplatí žiadnu daň do výšky zisku 22 000 €/rok

pri dvoch členoch neplatia žiadnu daň do výšky zisku 22 000 €/rok

Viac tu: https://www.slovakbusiness.sk/rakuska-spolocnost/
pri dvoch členoch neplatia žiadnu daň do výšky zisku 22 000 €/rok

Viac tu: https://www.slovakbusiness.sk/rakuska-spolocnost/
- Členovia firmy pri platení odvodov 180 EUR/1 meisac sa dostávajú do rakúskeho systému sociálneho poistenia
- Rýchle založenie
- Sídlo firmy vo Viedni, alebo v blízkosti Viedne
- Vybavenie IČ DPH v cene založenia rakúskej firmy OG
- Asistencia pri založení bankového účtu je započítaná v cene založenia
                   Neváhajte a zavolajte ešte dnes !    +421 902 877 779

 

Podmienky:

 • OG je v podstate spoločná firma 2 živnostníkov (podobná našej verejnej obchodnej spoločnosti)
 • K založeniu OG sú potrební 2 členovia, ktorí sú právne rovnocenní.
 • Základné imanie - Pri jej založení nemá povinné základné imanie, nie je zákonom stanovené minimálne základné imanie, v čom je základný rozdiel medzi OG a GmbH.
 • Ďalší rozdiel medzi OG a GmbH je v ručení. Pri GmbH ručí firma do výšky základného imania, spoločník neručí svojim súkromným majetkom. Nakoľko OG nemá základné imanie, všetci členovia ručia za dlhy firmy aj svojim súkromným majetkom.
 • Rozdiel je aj v zdaňovaní: GmbH zdaňuje podľa fixného daňovgého kľúča, pričom v OG členovia sami platia daň z príjmu, OG samotná nemá povinnosť platiť daň. Členovia neplatia žiadnu daň do výšky ročného zisku do 11 000 € na jedného člena. ( pri dvoch členoch neplatia žiadnu daň do výšky zisku 22 000 €/rok)


Služby pri založení rakúskej firmy OG platca DPH pre dvoch členov :

 • Služby právnika
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov
 • Vybavenie predmetov činnosti
 • Poplatky do Obchodného registra a všetky ostatné poplatky
 • Registrácia na Daňovom úrade, vybavenie IČ DPH
 • Pomoc pri otvorení bankového účtu
 • Tlmočnícke služby


Poskytnutie registračného sídla spoločnosti vo Viedni
Sídlo firmy a elektronické preposielanie pošty : 130 EUR/mesiac
Za sídlo firmy sa neplatí vopred pri zakladaní firmy, ale až po jej registrácii v obchodnom registri.

Účtovníctvo: Cena za účtovnícke služby sú stanovené individuálne. Cena závisí od počtu účtovných dokladov​. Účtovníčka hovorí aj slovensky.


Potrebné doklady od Vás: OP alebo pas


 

Dane v Rakúsku pre OG:

Fyzické osoby v Rakúsku sú povinné platiť daň z príjmu fyzických osôb. OG sa nepovažuje za právnickú osobu, a preto nepodlieha dani z príjmu právnických osôb! Pri rakúskej personálnej spoločnosti OG platia členovia spoločnosti daň z príjmu fyzických osôb/ Einkommensteuer

 • Einkommensteuer /Daň z príjmu fyzických osôb: je progresívna
       do 11.000 € zisku/ 1 osoba - 0% daň !!
            11.001 € - 25.000 € zisku - 23% daň
            25.001 € - 51.000 € - 33,5%
            51.000 €  a viac - 50%
 

 • Körperschaftssteuer / Daň z príjmu právnických osôb- platí GmbH : 25%
 • Umsatzsteuer / DPH: 20, 12, 10%
 • Miestna daň : nie je

 

Ďalšie informácie telefonicky 0902 877 779, 0903 828 026, alebo  e-mailom, alebo osobne.