Založenie spoločnosti GmbH v Rakúsku

Chcete podnikať s firmou, ktorá má vysokú prestíž?

Obráťte sa na nás a založíme Vám rakúsku firmu GmbH (sro)

0902 877 779, 0903 828 026, +43 660 918 6429 

e-mail: bestoffice.sk@gmail.com

Rakúska s.r.o.

(s.r.o. po nemecky: Gesellschaft mit beschränkter Haftung - skratka GmbH) . Táto forma spoločnosti je veľmi obľúbená a rozšírená.


Služby, ktoré zabezpečujeme:

 • Poradensto a konzultácie pri zakladaní rakúskej spoločnosti GmbH
 • Rýchle založenie rakúskej firmy GmbH (s.r.o.) - 4 - 5 dní
 • Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
 • Vybavenie živnosti (voľné živnosti)
 • Vybavenie IČ DPH na daňovom úrade (v  prípade potreby)
 • Zabezpečenie sídla spoločnosti vo Viedni
 • Zabezpečenie výpisu z obchodného registra po zaregistrovaní firmy v obchodnom registri
 • Zmeny vo firme
 • Zabezpečenie účtovníctva pre rakúsku firmu
 • Asistencia pri otvorení bankového účtu, ktorý je potrebný pre zloženie základného imania
 • Tlmočenie pri založení rakúskej spoločnosti aj pri otvorení účtu v banke

 

Potrebné údaje pre založenie rakúskej GmbH.

 • Obchodné meno spoločnosti
 • Osobné údaje konateľa, údaje spoločníka
 • Spoločník - minimálny počet 1, môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak je spoločníkom fyzická osoba, potrebné sú doklady totožnosti .  Ak je spoločníkom firma, potrebný je výpis z obchodného registra, a jeho úradný preklad do nemeckého jazyka.
 • Konateľ - minimálny počet 1.  Konateľ potrebuje pas alebo občiansky preukaz a register trestov nie starší ako 3 mesiace.  Aj 1 osoba môže založiť rakúsku spoločnosť GmbH, čiže aj jedna fyzická osoba môže byť konateľom aj spoločníkom rakúskej spoločnosti GmbH.
 • Sídlo spoločnosti - povinnosť sídla spoločnosti v Rakúsku, sídlo zabezpečujeme vo Viedni
 • Základné imanie štandardnej spoločnosti je minimálne 10 000 EUR, z toho 5 000 EUR je potrebné vložiť na bankový účet novozaloženej spoločnosti v rakúskej banke. Po zaregistrovaní firmy v Obchodnom registri si môžete vložené peniaze vybrať a použiť vo firme.
 • Predmety činnosti - voľné predmety činnosti
 • Proces založenia GmbH trvá približne 4-5 dní
 • Register trestov
 • Platný občiansky preukaz alebo pas,  telefónne mobilné číslo, e-mail
 • Pobyt v Rakúsku nie je potrebný pre občanov Európskej únie

Cena založenia rakúskej GmbH:  je závislá od počtu konateľov, od počtu spoločníkov, od predmetov činnosti


Ďalšie naše služby:

Poskytnutie registračného sídla spoločnosti vo Viedni

K založeniu spoločnosti GmbH je potrebné sídlo spoločnosti.
Cena sídla spoločnosti vo Viedni na 1 mesiac = 150 EUR + 20% DPH

 

Účtovníctvo: Zabezpečíme Vám účtovníka, ktorý po zaregistrovaní firmy v obchodnom registri zaregistruje firmu na daňovom úrade. Konečná cena je závislá od počtu dokladov.

 

Ďalšie informácie telefonicky 0902 877 779, 0903 828 026, alebo  e-mailom, alebo osobne.