Založenie firmy v USA

USA- Delaware spoločnosť INC

V spoločnosti INC je anonymný vlastník, nutný je len direktor.
Založenie spoločnosti do 48 - 72 hodín

 

Cena: 900 EUR    

V cene sú zahrnuté :

  • Kontrola názvu firmy

  • Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov

  • Všetky poplatky za založenie firmy- poplatky do obchodného registra, štátne poplatky

  • Registračné sídlo na 1 rok

  • APOSTIL na dokumentoch

 

- Počet riaditeľov: min. 1 - ľubovoľnej národnosti
- Počet majiteľov akcií: min.1
- Minimálne základné imanie nie je stanovené, zvyčajne je to 1500 kusov akcií bez menovitej hodnoty
- Účtovná povinnosť / povinnosť hlásenia: voči republiky Delaware nie je povinné hlásenie
- Druh akcií: akcie na meno
- Údaje na publikáciu: názov spoločnosti, nahlásená kancelária a agentúra
- Zapísaná kancelária: kancelária spoločnosti v štáte je podmienkou
- Zapísaný agent/ sekretariát: povinná podmienka - zákonom stanovený agent
- Zákon na zamedzenie dvojitého zdanenia: prijatý daňovými orgánmi
- Na akciové spoločnosti sa vzťahujú zákony USA na zamedzenie dvojitého zdanenia

- Americká kancelária (agency):  prvý rok bezplatne (je v cene založenia)

- K založeniu spoločnosti sú potrebné doklady: platný občiansky preukaz od riaditeľa (alebo cestovný pas). Nemusíte nikam cestovať.
- Zápis do 48-72 hodín

- Ďalšie informácie telefonicky: 0902 877 779, alebo e-mailom

 

Nízke náklady na prevádzku :
- Ročný poplatok za americkú kanceláriu (agency) na 2.rok : 95 EUR, prvý rok bezplatne ( je v cene založenia)
- Ročný štátny poplatok na 2.rok: 295 EUR (táto platba je splatná každý rok do začiatku marca nezávisle od dátumu založenia spoločnosti). Garancia, že sa cena nebude zvyšovať !!!

 

Pre Vašu Delaware INC môžeme vybaviť pobočku (organizačnú zložku) na Slovensku a registrovať na Slovensku k DPH.

 

USA- Delaware spoločnosť LLC

Cena: 900 EUR      

- Zákon na zamedzenie dvojitého zdanenia: prijatý daňovými orgánmi !!

- Spoločník, riaditeľ, môže byť rôznej národnosti. Minimálny počet riaditeľov 1, minimálny počet členov (akcionárov) - 1
- Povolení konatelia - nerezidenti - áno
- Povolení konatelia-právnické osoby - áno.
- Spoločník, riaditeľ nesmie byť rezidentom alebo plátcom dane v USA.
- Štatutárnym zástupcom spoločnosti môže byť jak fyzická, tak právnická osoba (obchodná spoločnosť, akciová spoločnosť, iná offhore spoločnosť). Spoločníkom alebo manažerom však môže byť aj iná americká LLC

- Nie je požadovaná miestna valná hromada.

- Pre americké spoločnosti sa nevyžaduje vedenie účtovníctva a predkladanie auditu, pokiaľ nemajú príjmy zo zdrojov na území USA a ani im nevznikli na území USA žiadne výdaje. Nevyžaduje sa audit.

- Nie je zdanenie zahraničných príjmov (pokiaľ spoločnosť podniká mimo územia USA a členovia sú zároveň nerezidenti). Neexistujú štátne dane - DPH,  daň z príjmu, ale je ročná daň a paušálny ročný poplatok štátu 295 EUR. Ročná daň nezávisí na príjmoch spoločnosti.
- Nie je nutné podávanie daňového priznania za spoločnosť (pokiaľ podniká mimo území USA). Tzv.non-rezident LLC- u nej sa spojuje absencia dane z príjmu právnický osôb a oslobodenie od daní z dividend. Zisky tak nie sú na území Spojených Štátov vôbec zdaňované. Požiadavky:
- Vyžaduje sa aby všetci spoločníci boli nerezidenti USA
- Aby spoločnosť nepôsobila priamo na vnútornom trhu USA a
- Nemala zamestnancov USA národnosti
- Nemala žiadnu kanceláriu a ani iné obchodné sídlo na území USA.
- Nie je verejne prístupný register konateľov.
- Nie je verejne prístupný register akcionárov .
- Publikované údaje: názov firmy, registračné sídlo,registračný agent
- Zápis do 48-72 hodín
- Požadovaný registrovaný agent, požadované registračné sídlo
- Americká firma LLC môže založiť účet hocikde na svete.
- Nie sú potrebné konkrétne predmety činnosti.
- Spoločnosť sa bez príslušnej licencie nesmie zaoberať bankovou a poisťovacou činnosťou.
- V Delaware nie je DPH.
- Potrebné: občiansky preukaz, pas

 

Dodatočné služby:

Pre Vašu Delaware LLC môžeme vybaviť pobočku (organizačnú zložku) na Slovensku a registrovať na Slovensku k DPH.

 

 

 

Založenie offshore spoločnosti

SEYCHELLES - Založenie spoločnosti Seychelles (International Business Company /IBC/

 

Cena: 850 EUR    

- V cene založenia je zahrnutý aj ročný poplatok za registračného agenta a kanceláriu (agency): prvý rok bezplatne

- Právna forma: IBC

- Meno spoločnosti: musí byť preložené do angličtiny. V mene spoločnosti sa nesmú vyskytovať slová ako insurance, royal, imperial. Zakončenie musí byť napísané v plnom znení (napr.: Limited Liability Company) alebo v skratke (napr.LLC).

- Počet konateľov: minimálne jeden - ľubovoľnej národnosti

- Osobitné požiadavky na miestneho konateľa: nie
- Minimálny počet akcionárov: min.1

- Osobitné požiadavky na miestneho akcionára: nie

- Verejne prístupný register akcionárov: nie

- Údaje na publikáciu: údaje o spoločnosti, o skutočných vlastníkov, riaditeľov a akcionárov NIE SÚ súčasťou verejných registrov.

- Vymenovanie tajomníka spoločnosti: nie
- Základné imanie: 100, 000 USD

- Minimálny rozsah splatenia základného imania: 1 USD

- Miesto konania valného zhromaždenia: kdekoľvek

- Zapísaná kancelária (agency): kancelária spoločnosti v štáte je podmienkou, prvý rok bezplatne (je v cene založenia)
- Zapísaný registračný agent: povinná podmienka - zákonom stanovený agent

- Zakladajúca listina a stanovy spoločnosti: v anglickom jazyku

- Povinnosť vedenia účtovníctva: áno

- Predkladanie účtovných výkazov: nie

- Povinný audit: nie

- Akcie na doručiteľa: áno
- Zákon na zamedzenie dvojitého zdanenia: nie
- Zdanenie príjmov zo zahraničia: nepodliehajú zdaneniu

- Minimálny ročný paušálny poplatok štátu: 100 USD

- Zápis do 24 - 48 hodín

- K založeniu spoločnosti sú potrebné doklady: úradne overená kópia pasu, originál faktúry za plyn, elektrinu - úradne preložené do angličtiny,

 

- Ďalšie informácie telefonicky: 0902 877 779, alebo e-mailom