Založenie spoločnosti SRL v Rumunsku

Založenie rumunskej spoločnosti s.r.o. v BRATISLAVE - NEMUSÍTE CESTOVAŤ DO RUMUNSKA!! Založenie rumunskej firmy ONLINE.

Chceli by ste si znížiť daňové zaťaženie, alebo podnikať so zahraničnou firmou a platiť dane v krajine kde štát neničí firmy vysokými daňami?

Riešenie: založenie firmy v Rumunsku s Európskym číslom (IČ DPH).


RUMUNSKO
Rumunsko vstúpilo do EÚ v roku 2007, patrí v súčasnosti vďaka daňovým reformám k najatraktívnejším krajinám v Európe, s najrýchlejším ekonomickým rastom, nezamestnanosť klesla pod 4 %.
Hlavné mesto: Bukurešť
Mena : RON
Spoločnosť s ručením obmedzeným – rumunsky: Societăţi cu răspundere limitată
Skratka s.r.o. je S.R.L. Táto forma spoločnosti je veľmi obľúbená a rozšírená.

  

Založenie firmy v Rumunsku, vybavenie IČ DPH,  sídlo spoločnosti na 1 rok

955 EUR - založenie rumunskej spoločnosti s.r.o.  - rumunská s.r.o.
Cena obsahuje poplatky za:
- odborné konzultácie - kompletný poradenský servis, daňové poradenstvo
- založenie S.R.L. - vypracovanie všetkých dokumentov, potrebných pre založenie S.R.L.
- služby právnika pri založení spoločnosti
- zaplatenie zákl.imania 200 RON
- kolky do Obchodného súdu
- overenie podpisov
- zabezpečenie zápisu spoločnosti do Obchodného registra
- zabezpečenie sídla a splnomocnenia pre preberanie pošty
- tlmočnícke služby

K založeniu firmy potrebujete platný občiansky preukaz. Slovenský register trestov nemusíte predložiť.

Ďalšie služby - dodatočné náklady:
190 EUR – vybavenie DIČ a IČ DPH, vyzdvihnutie registra trestov v Rumunsku, ktorý je potrebný pre Daňový úrad- pre vybavenie DIČ, IČ DPH,   splnomocnenie na DÚ
 

Zabezpečujeme svojim klientom KOMPLEXNÉ SLUŽBY, zabezpečujeme pre rumunskú spoločnosť aj jej registračné sídlo.
Poskytnutie registračného sídla spoločnosti v ORADEA : 50 EUR/ 1 mesiac. Cena zahŕňa aj prijímanie a preposielanie pošty e-mailom. Poplatok za poskytnutie sídla sa platí na 12 mesiacov vopred.


Potrebné údaje pre založenie rumunskej (S.R.L.)
- obchodné meno spoločnosti
- osobné údaje konateľa, údaje spoločníka
- spoločník – minim.počet: 1, môže byť fyzická alebo právnická osoba. Právnická, alebo fyzická osoba nemôže byť jediným spoločníkom vo viac než jednej spoločnosti.
- konateľ: minimálny počet :1, bez ohľadu na národnosť , konateľ nemusí mať trvalý pobyt v Rumunsku. Konateľ nemusí byť zamestnacom firmy.
- sídlo spoločnosti - povinnosť sídla spoločnosti v Rumunsku, sídlo zabezpečujeme v Oradea alebo v Bukuresti
- základné imanie - Základné imanie štandardnej spoločnosti je min. 200 RON (cca € 60 ), platí sa z poplatku za založenie s.r.o., klient nemusí vkladať peniaze do banky.
- predmety činnosti - Oplatí sa založiť rumunskú spoločnosť s predmetom činnosti: Sprostredkovanie a požičiavanie pracovnej sily
- rýchlosť - Proces založenia s.r.o. trvá približne1-2 týždne
- overenie podpisov - Pre založenie firmy je od klienta potrebná jedna návšteva u notára (na Slovensku, v Čechách), kde podpíše dokumenty.
- registrácia k DPH – 1 týždeň
- platný občiansky preukaz. Register trestov nemusíte predložiť. 

 

Založenie + vybavenie IČ DPH: 10 - 12 dní

Založenie rumunskej (S.R.L.) prebieha v meste Oradea, ale Vy nemusíte nikam cestovať. Podpíšete dokumenty v Bratislave, (alebo inde na Slovensku, v Čechách). V prípade záujmu Vám založíme firmu aj Online.

 

Zabezpečíme Vám aj účtovníctvo, konečná cena je závislá od počtu dokladov.

 

Rumunské zakladanie spoločnosti

Pri založení firmy sa rozhodnete, či chcete byť plátca DPH alebo neplátca DPH. Spoločnosť môže byť neplátca DPH do obratu 35 tis.EUR. Firma ako neplátca DPH sa oplatí tým podnikateľom, ktorí poskytujú služby a majú nízke výdavky.
S rumunskou firmou registrovanou k DPH FAKTURUJETE BEZ DPH do SR aj do iných členských štátov Európskej únie !!

 

Prečo založiť firmu v Rumunsku? Na otázku je jednoduchá odpoveď. V Rumunsku sú lepšie daňové podmienky .
DANE - RUMUNSKO
Daň z príjmu právnických osôb (impozitul pe profit)
Sadzba dane z príjmu spoločnosti je stanovená na 16 % rovnako ako daň z príjmu fyzických osôb. Daň z príjmu právnických osôb v Rumunsku je rumunská "daň zo zisku"To znamená, že zaplatíte daň 16% z čistého zisku spoločnosti. 16 %-ná daň z príjmu spoločnosti zaraďuje Rumunsko medzi európske štáty s relatívne nízky daňovým zaťažením.

 

3 %-ná daň pre malé podniky !!
Daň z príjmu „mikro- podnikov“ (impozitul pe veniturile microîntreprinderilor)
Existuje druhá forma zdaňovania: Pokiaľ právnická osoba splní určité podmienky, môže sa namiesto odvodu dane z príjmu právnických osôb prihlásiť k odvodu dane z príjmu „malých podnikov“. Sadzba dane je 3 % z príjmu spoločnosti. Platí sa 3 % z celkového obratu. (pričom si neodpočítavate výdavky)
Podmienky sú nasledovné:
1. Ročný obrat do 100 000 EUR
2. Počet zamestnancov 1- 9
3. Min.50% príjmu firmy musí byť z inej činnosti ako sú konzultácie a poradenstvo.

Pri zakladaní rumunskej spoločnosti S.R.L., podľa obratu spoločnosti si môžete zvoliť formu dane 16% daň z príjmu právnických osôb, alebo 3% daň mikro-podnikov. Zdá sa to ideálne, ale 3% daň mikro-podnikov nie je vhodná pre každého. Vhodná je pre malé firmy s ročným obratom do 100 000 EUR, ktoré poskytujú služby. Tieto firmy majú nízke výdavky, takže si výdavkami nemôžu znížiť základ dane. Pre rumunskú spoločnosť s.r.o s 3 % daňou sú charakteristické- nízke náklady, nízke dane.

DPH je 24 %,

Daň z dividend je 16 %
Dane sa platia  v RON , ale banky majú aj EUR,USS.