Predaj sro platca DPH

Predaj ready made s.r.o.

Máme k dispozícii ready-made s.r.o s DPH registráciou aj bez registrácie k DPH.    

Ready-made spoločnosť  - nie je platca DPH   499 EUR
Ready-made spoločnosť s DPH registráciou 2499 EUR

 

Vzhľadom k tomu, že založenie spoločnosti s.r.o. trvá približne 2 týždne, odporúčame našim klientom vopred založenú čistú spoločnosť (ready made spoločnosť), s ktorou môžete začať podnikať okamžite.

Ready-made spoločnosť spĺňa tieto podmienky: 

 • Do 1 hodiny môžete s Vašou novou spoločnosťou začať podnikať.
 • Nemá žiadne záväzky a pohľadávky.
 • Nikdy nevykonávala podnikateľskú činnosť.
 • Bola založená výlučne za účelom predaja,  o čom dostanete notárom overené čestné vyhlásenie .
 • Má v plnej výške splatený základny kapitál 5000 EUR, Vy už nemusíte platiť žiadne peniaze za základný kapitál.
 • Je zapísaná v Obchodnom registri. Má pridelené IČO.
 • Je registrovaná na Daňovom úrade, má pridelené DIČ, aj IČ DPH.
 • Prevedieme v spoločnosti podľa Vašich pokynov príslušné zmeny - zmena obchodného mena, zmena konateľa, spoločníka, sídla,
  rozšírenie predmetov činnosti. Všetky uvedené zmeny sú započítané v predajnej cene spoločnosti.
 •  Zápis zmien do Obchodného registra trvá zvyčajne 3 - 5 dní.
 • Firmy majú 20- 28 predmetov činnosti. Predmety činnosti si môžete rozšíriť, rozšírenie predmetov činnosti sú započítané v cene. (voľné predmety činnosti)

 

Ready-made s.r.o s IČ DPH - cenová kalkulácia :

 • Splatenie základného imania 5000 EUR, Vy už nemusíte platiť žiadne peniaze za základný kapitál.
 • Založenie s.r.o.
 • Vybavenie IČ DPH registrácie na Daňovom úrade
 • Zvolanie valného zhromaždenia
 • Prevod obchodného podielu
 • Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
 • Zabezpečenie overenie podpisov na dokumentoch
 • Cena obsahuje aj poplatok za zápis zmien do Obchodného registra
 • Zabezpečenie zápisu zmien v spoločnosti do Obchodného registra: 
  pripravíme a podáme návrh na zápis zmien spoločnosti do Obchodného registra, potom preberieme nový výpis z Obchodného registra
 • V prípade záujmu , rozšírenie predmetov činnosti
 • Zmena názvu firmy
 • Poplatky za overenie podpisov na dokumentoch u notára platíte priamo notárovi (cca 25 EUR).

 

Predaj s.r.o. aj na diaľku, nikam nemusíte cestovať!!          
Doklady o prevode spoločnosti môžete podpisovať v Bratislave, alebo Vám doklady pošleme e-mailom a
Vy ich môžete podpísať u notára v mieste Vášho bydliska na Slovensku alebo v Čechách, alebo na slovenskom Veľvyslanectve  v zahraničí.
Podpísané doklady pošlete na našu adresu a my ich podáme do obchodného registra. 

 

Pri predaji firmy je možné meniť:

 • názov firmy
 • sídlo firmy
 • konateľa a spoločníka
 • rozšíriť predmety činnosti
 • zvýšiť alebo znížiť základné imanie

Zmena názvu firmy, zmena sídla firmy, zmena konateľa a spoločníka, rozšírenie predmetov činnosti sú započítané v cene .

 

Potrebné sú:                              

 • Doklady totožnosti - občiansky preukaz, pas konateľa, spoločníka, ktorý predložíte notárovi pri overovaní podpisov.
 • Ak je spoločníkom právnická osoba, potrebný je aktuálny výpis z obchodného registra.
 • Pri zmene sídla spoločnosti je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, alebo nájomná zmluva, list vlastníctva.
 • Výpis z registra trestov nového slovenského konateľa a spoločníka nie je potrebné dokladať.
 • Súhlas od Dańového úradu
 • Zahraničný konateľ doloží výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.

 

Výhody slovenskej hotovej vopred založenej firmy s DPH registráciou:
• Rýchle vybavenie, s ready made firmou môžete začať ihneď podnikať, vystavovať faktúry, nakupovať tovar.
• Nakoľko firma má platné IČ DPH, okamžite môžete podnikať ako platiteľ DPH.
• U notára podpíšte doklady o prevode obchodných podielov, kde sa zdržíte len 30 minút.
• Vy nemusíte prechádzať zložitým procesom registrácie k DPH, nemusíte absolvovať pohovor na daňovom úrade, nemusíte podávať podnikateľský plán,
  nemusíte preukazovať ekonomickú činnosť firmy,  nemusíte poskytovať daňovému úradu obchodných partnerov.
• Nemusíte platiť zábezpeku na DPH.
• Základné imanie 5000 EUR je splatené preto Vy nemusíte platiť 5000 EUR základné imanie.
• Firma je čistá, nemá žiadne dlhy, nemá žiadne záväzky a pohľadávky na čo poskytujeme 100 % garanciu bezdlžnosti,
  pretože firma bola založená len za účelom predaja a nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

 

 

Česká  READY-MADE  firma registrovaná k DPH

Cena: od 1 450 EUR

Predaj českej ready-made firmy prebieha v BRATISLAVE, alebo predaj zrealizujeme na diaľku, NEMUSÍTE NIKAM CESTOVAŤ.