Virtuálne sídlo spoločnosti

Ponúkame Vám prestížnu adresu podnikania, optimalizáciu prevádzkových, personálnych nákladov a sprostredkovanie kontaktu s príslušnými orgánmi.

Zabezpečíme Vám službu registračné sídlo spoločnosti, v rámci ktorej zabezpečujeme adresu sídla na účely zápisu do obchodného registra. Zákon neumožňuje zaregistrovať ako sídlo spoločnosti P.O.BOX, vyžaduje sa reálna adresa, na ktorú je možné zaslať úradné zásielky. Sídlo firmy sa ďalej musí uvádzať na všetkých obchodných dokumentoch, v písomnom úradnom styku a na internetovej stránke spoločnosti.

 

Poskytujeme virtuálne sídlo spoločnosti (office housing) pre svojich klientov na adrese:

 • Parkova ulica (Bratislava II.obvod )

Sídla poskytujeme v súlade s platnými legislatívnymi podmienkami na Slovensku.

 

Čo obsahuje poskytnutie registračného sídla:                                  

 • poskytnutie adresy spoločnosti na účely zápisu do obchodného registra
 • viditeľné označenie sídla spoločnosti - označenie poštovej schránky názvom spoločnosti
 • preberanie a úschova poštových zásielok
 • avízo o prijatej pošte e-mailom
 • preposielanie poštových zásielok na Vašu adresu e-mailom

                                                                                                                                 

Výhody poskytnutia registračného sídla:

 • Vaše podnikanie si nevyžaduje vlastnú kanceláriu
 • nemusíte platiť drahé nájomné za kanceláriu
 • optimalizácia prevádzkových, personálnych nákladov
 • možnosť krátkodobého prenájmu kancelárii priamo v sídle spoločnosti
 • prezentácia firmy v hlavnom meste na dobrej adrese, ktorá zlepší imidž Vašej firmy
 • zabezpečuje kontakt s príslušnými úradmi 

 

    Pri platbe na 1 rok vopred, získavate + 3 MESIACE SÍDLO ZADARMO.    

Je možnosť platiť za sídlo firmy aj na 6 MESIACOV. Sídlo sa dá predĺžiť na ďalšie obdobie. Poskytujeme aj službu preberanie a preposielanie pošty e-mailom

Virtuálne sídlo firmy + prijímanie a preposielanie pošty e-mailom:  300 EUR/1 rok