Predaj sro platca DPH

Potrebujete rýchlo firmu ktorá je platca DPH? Obráťte sa na nás!

Máme k dispozícii hotové firmy platca DPH  aj bez registrácie k DPH. 
 
 

 

Predaj  sro - nie je platca DPH   499 EUR
Predaj sro platca DPH  1800 EUR

 

Vzhľadom k tomu, že založenie spoločnosti s.r.o. trvá približne 10 dní, odporúčame našim klientom hotovú vopred založenú čistú spoločnosť (ready made spoločnosť), s ktorou môžete začať podnikať okamžite.

Aké podmienky spĺňa hotová sro platca DPH ?
 • Do 1 hodiny môžete s Vašou novou spoločnosťou začať podnikať.
 • Nemá žiadne záväzky a pohľadávky.
 • Nikdy nevykonávala podnikateľskú činnosť.
 • Bola založená výlučne za účelom predaja,  o čom dostanete notárom overené čestné vyhlásenie .
 • Má v plnej výške splatený základny kapitál 5000 EUR, Vy už nemusíte platiť žiadne peniaze za základný kapitál.
 • Je zapísaná v Obchodnom registri. Má pridelené IČO.
 • Je registrovaná na Daňovom úrade, má pridelené DIČ, aj IČ DPH.
 • Prevedieme v spoločnosti podľa Vašich pokynov príslušné zmeny - zmena obchodného mena, zmena konateľa, spoločníka, sídla,
  rozšírenie predmetov činnosti. Všetky uvedené zmeny sú započítané v predajnej cene spoločnosti.
 •  Zápis zmien do Obchodného registra trvá zvyčajne 3 - 5 dní.
 • Firmy majú 20- 28 predmetov činnosti. Predmety činnosti si môžete rozšíriť, rozšírenie predmetov činnosti sú započítané v cene. (voľné predmety činnosti)

 

Cenová kalkulácia - čo je započítané v cene :
 • Splatenie základného imania 5000 EUR, Vy už nemusíte platiť žiadne peniaze za základný kapitál.
 • Založenie s.r.o.
 • Vybavenie IČ DPH registrácie na Daňovom úrade
 • Zvolanie valného zhromaždenia
 • Prevod obchodného podielu
 • Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
 • Zabezpečenie overenie podpisov na dokumentoch
 • Cena obsahuje aj poplatok za zápis zmien do Obchodného registra
 • Zabezpečenie zápisu zmien v spoločnosti do Obchodného registra: 
  pripravíme a podáme návrh na zápis zmien spoločnosti do Obchodného registra, potom preberieme nový výpis z Obchodného registra
 • V prípade záujmu , rozšírenie predmetov činnosti
 • Zmena názvu firmy
 • Poplatky za overenie podpisov na dokumentoch u notára platíte priamo notárovi (cca 25 EUR).

 

  Predaj s.r.o. aj na diaľku, nikam nemusíte cestovať!!          
Doklady o prevode spoločnosti môžete podpisovať v Bratislave, alebo Vám doklady pošleme e-mailom a
Vy ich môžete podpísať u notára v mieste Vášho bydliska na Slovensku alebo v Čechách, alebo na slovenskom Veľvyslanectve  v zahraničí.
Podpísané doklady pošlete na našu adresu a my ich podáme do obchodného registra. 

 

Pri predaji firmy je možné meniť:

 • názov firmy
 • sídlo firmy
 • konateľa a spoločníka
 • rozšíriť predmety činnosti
 • zvýšiť alebo znížiť základné imanie

Zmena názvu firmy, zmena sídla firmy, zmena konateľa a spoločníka, rozšírenie predmetov činnosti sú započítané v cene .

Aké doklady potrebujete pri kúpe spoločnosti sro platca DPH

                

 • Doklady totožnosti - občiansky preukaz, pas konateľa, spoločníka, ktorý predložíte notárovi pri overovaní podpisov.
 • Ak je spoločníkom právnická osoba, potrebný je aktuálny výpis z obchodného registra.
 • Pri zmene sídla spoločnosti je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, alebo nájomná zmluva, list vlastníctva.
 • Výpis z registra trestov nového slovenského konateľa a spoločníka nie je potrebné dokladať.
 • Súhlas od Dańového úradu - už nie je potrebný
 • Zahraničný konateľ doloží výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.

 

Aké sú výhody kúpy firmy platca DPH?


• Rýchle vybavenie, s ready made firmou môžete začať ihneď podnikať, ihneď vystavovať faktúry, nakupovať tovar.
• Nakoľko firma má platné IČ DPH, okamžite môžete podnikať ako platiteľ DPH.
• U notára podpíšte doklady o prevode obchodných podielov, kde sa zdržíte len 30 minút.
• Vy nemusíte prechádzať zložitým procesom registrácie k DPH, nemusíte absolvovať pohovor na daňovom úrade, nemusíte podávať podnikateľský plán,
  nemusíte preukazovať ekonomickú činnosť firmy,  nemusíte poskytovať daňovému úradu obchodných partnerov.
• Nemusíte platiť zábezpeku na získanie IČ DPH.
• Základné imanie 5000 EUR je splatené preto Vy nemusíte platiť 5000 EUR základné imanie.
• Firma je čistá, nemá žiadne dlhy, nemá žiadne záväzky a pohľadávky na čo poskytujeme 100 % garanciu bezdlžnosti,
  pretože firma bola založená len za účelom predaja a nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

 


  Nechcete už podnikať so slovenskou firmou?

  Skúste začať podnikať so zahraničnou firmou a využite jej výhody.

 

 

Ponúkame Vám na predaj českú firmu platca DPH, založíme Vám rýchlo maďarskú firmu Kft platca DPH. Ak potrebujete firmu, ktorá má vysokú prestíž, založíme Vám rakúsku firmu GmbH a vybavíme jej tiež IČ DPH. K zahraničným firmám Vám zabezpečíme sídlo firmy a tiež účtovníctvo, takže Vám poskytneme komplexné služby.