FULL SERVICE - založenie s.r.o.              Sídlo a preposielanie pošty

                     450 EUR                                                       33,33  EUR /1 mesiac    

 

ZAKLADANIE SPOLOČNOSTI  

AKCIA:

Založenie firmy - FULL  SERVICE       VRÁTANE POPLATKU DO OBCHODNÉHO REGISTRA

                                                                PREDMETY PODNIKANIA (VOĽNÉ ŽIVNOSTI) ZADARMO !!

ELEKTRONICKÉ ZAKLADANIE FIRMY -  Založíme Vám novú spoločnosť. Poskytneme Vám FULL SERVICE - KOMPLEXNÉ SLUŽBY.

Vypracujeme všetky potrebné dokumenty na založenie firmy, zabezpečíme pre firmu živnostenské listy, zaregistrujeme novú firmu v obchodnom registri, poskytneme Vám daňové poradenstvo.

  

 

Založenie firmy - dokumenty a informácie potrebné k založeniu s.r.o.     

Založenie s.r.o. - priebeh

1.   odborné konzultácie - kompletný poradenský servis

2.   vypracovanie všetkých dokumentov, potrebných pre založenie s.r.o.

3.   vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení na Živnostenskom úrade

4.   zabezpečenie zápisu spoločnosti do Obchodného registra

5.   registrácia na daňovom úrade (daň z príjmov)

 

Založenie s.r.o. - obchodné meno spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "spoločnosť s ručením obmedzeným", postačí však skratka spol. s r.o. 

Názov firmy nesmie byť rovnaký alebo zameniteľný s iným, už existujúci názvom spoločnosti. Názov firmy si môžete skontrolovať na www.orsr.sk.

 

Založenie s.r.o. - osobné údaje

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj jedna osoba a môže mať najviac 50 spoločníkov.

Konateľ:

- meno, priezvisko, rodné číslo, adresa (trvalý pobyt)

- výpis z registra trestov (len cudzinec)

- občiansky preukaz, alebo pas

Spoločník:

- fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa (trvalý pobyt) občiansky preukaz alebo pas

- právnická osoba: obchodné meno, IČO, sídlo, Výpis z obchodného registra

- zahraničná právnická osoba: Výpis z obchodného registra, alebo podobný doklad 

 

Založenie s.r.o. - sídlo spoločnosti 

Sídlom právnickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri. Poskytujeme sídlo spoločnosti v Bratislave na adrese:

 na Parkovej ulici - II.obvod.

V prípade, že máte vlastné sídlo, je potrebný Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla a výpis z Katastra nehnuteľnosti.

 

Založenie s.r.o. - základné imanie

Základné imanie štandardnej spoločnosti je min. 5000 EUR. Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 eur. Peniaze nie je potrebné vkladať do banky.

 

Založenie s.r.o. - predmety činnosti 

Živnostenský úrad: pre voľnú živnosť sa žiadne dokumenty nevyžadujú

 

Založenie s.r.o. - rýchlosť                                                                       

Založenie spoločnosti trvá na Slovensku priemerne 10 - 15 dní. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do Obchodného registra t.j. od tohto okamžiku je možné za spoločnosť jednať a podnikať v mene spoločnosti. Ak potrebujete začať podnikať rýchlejšie, môžete využiť našu ponuku ready-made spoločnosti, ktorá umožňuje začať podnikať IHNEĎ - behom jedného dňa.

 

Založenie s.r.o. - overenie podpisov u notára

Pre založenie firmy je od klienta potrebná jedna návšteva u notára, kde podpíše všetky dokumenty.

  

Ak potrebujete PODNIKAŤ OKAMŽITE, predáme Vám našu vopred založenú firmu, tzv.Ready-made firmu, ktorá bola založená výlučne za účelom predaja, nikdy nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť, nemá žiadne pohľadávky ani záväzky, má v plnej výške splatený základny kapitál, má 20 predmetov podnikania, je zapísaná do obchodného registra, má pridelené IČO, je registrovaná na daňovom úrade - má pridelené DIČ.

NAJRÝCHLEJŠIA FORMA ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI JE PREDAJ ČISTEJ VOPRED ZALOŽENEJ SPOLOČNOSTI tzv. READY MADE SPOLOČNOSŤ.

Ready-made firma založená v roku 2014 - nie je plátca DPH                    399 EUR      

Ready-made firma založená v roku 2013 - nie je plátca DPH                    399 EUR 
    

Cena je vrátane poplatku za zápis do obchodného registra.

 

Ponúkame Vám aj vopred založenú, hotovú firmu, ktorá je registrovaná k DPH, má pridelené IČ DPH.

Ready-made firma – registrovaná k DPH              

 

Ready-made spoločnosti - viac info

 

MOŽNOSŤ VÝBERU:

1.   Ak potrebujete rýchlo založiť firmu a ihneď začať podnikať - kúpa READY-MADE firmy je pre Vás ideálnou voľbou.

2.   Ak chcete najpohodlnejšiu variantu založenia firmy a môžete počkať 10 - 15 dní - vhodné je využiť založenie spoločnosti FULL SERVICE.