Poľská spoločnosť- založenie s.r.o. v Poľsku (spolka z o.o.)

(s.r.o.po poľsky: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Predaj poľskej spoločnosti s IČ DPH prebieha v Bratislave, nemusíte cestovať do Poľska!!

V prípade záujmu, doklady k prevodu môžete podpísať aj v mieste bydliska, NEMUSÍTE NIKAM CESTOVAŤ!!


S poľskou firmou registrovanou k DPH FAKTURUJETE BEZ DPH do SR aj do iných členských štátov Európskej únie.

S poľskou firmou registrovanou k DPH NAKUPUJETE BEZ DPH v SR aj v iných členských štátoch Európskej únie.

 

Poľská  READY-MADE spoločnosť  REGISTROVANÁ  K  DPH      2500 EUR

K cene sa nepripočítava DPH.                                                                            

Cena obsahuje poplatky za:

- odborné konzultácie - kompletný poradenský servis, daňové poradenstvo
- založenie z o.o.. - vypracovanie všetkých dokumentov, potrebných pre založenie z o.o.
- služby právnika pri založení spoločnosti
- poľské notárske poplatky
- zabezpečenie zápisu spoločnosti do Obchodného registra
- poplatok za zápis zmien do Obchodného registra
- zabezpečenie sídla a splnomocnenia pre preberanie pošty
- registrácia na daňovom úrade , vybavenie DIČ, vybavenie IČ DPH ( PL.....)

 

Chcete rýchlo založiť poľskú s.r.o a IHNEĎ začať podnikať ? Máme pre Vás už založenú poľskú spoločnosť tzv. READY-MADE SPOLOČNOSŤ.
Takáto spoločnosť bola založená za účelom predaja klientom, nikdy nepodnikala. Je už zapísaná do Obchodného registra, nikdy nevyvíjala činnosť, nemá žiadne záväzky a je pripravená k okamžitému predaju.

Ready-made spoločnosť prevedieme na nového majiteľa behom jedinej návštevy u notára v Bratislave.
Jedná sa o najjednoduchšiu a najrýchlejšiu formu založenia spoločnosti.
Výhodou poľskej ready-made spoločnosti je: rýchlosť- môžete začať podnikať behom jedného dňa.

GARANTUJEME VÁM, ŽE SPOLOČNOSŤ NEMÁ ŽIADNE ZÁVÄZKY A POHĽADÁVKY, NIKDY NEVYKONÁVALA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ.

Má v plnej výške splatený základný kapitál 5000 PLN, Vy už nemusíte platiť 5000 PLN !!!  Ready-made spoločnosť má vybavené všetky voľné predmety podnikania.

Ready-made spoločnosť má pridelené IČO, DIČ, je už REGISTROVANÁ k  DPH.

Ku kúpe poľskej ready made spoločnosti NEPOTREBUJETE REGISTER TRESTOV !!

 

Zabezpečenie registračného sídla spoločnosti - Warszawa: 38 EUR/1 mesiac. Za sídlo platíte mesačne, nemusíte platiť na 1 rok vopred.

Za sídlo firmy začínate platiť až po zaregistrovaní zmien v Obchodnom registri.

 

Ďalšie služby, ktoré Vám zabezpečíme:

- Vedenie účtovníctva

- Otvorenie účtu vo Waršawe