READY-MADE SPOLOČNOSTI          

Predaj vopred založenej spoločnosti - tzv. ready-made spoločnosť 

Ready-made s.r.o  - nie je plátca DPH                                                      499 EUR  

Ready-made s.r.o. - registrovaná k DPH (mesačný plátca DPH)                     1800 EUR                 

Ak potrebujete podnikať okamžite a nemáte čas čakať (10 - 15 prac. dní), pokým bude založená spoločnosť, predáme Vám našu novú vopred založenú firmu tzv. Ready-made firmu, ktorá bola založená výlučne za účelom predaja, nikdy nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť, nemá žiadne pohľadávky ani záväzky, má v plnej výške splatený základny kapitál, má 5 alebo 20 predmetov podnikania, je zapísaná do obchodného registra, má pridelené IČO, je registrovaná na daňovom úrade, má pridelené DIČ.

V ponuke máme aj ready-made spoločnosti s históriou.

Do 1 hodiny sa stávate majiteľom nami založenej ready made spoločnosti a môžete za ňu konať.

PÍSOMNE GARANTUJEME, ŽE NAŠA EXISTUJÚCA READY-MADE FIRMANEMÁ ŽIADNE ZÁVÄZKY A POHĽADÁVKY, NIKDY NEVYKONÁVALA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ.

Prevedieme v spoločnosti podľa Vašich pokynov príslušné zmeny - zmena obchodného mena, zmena konateľa, spoločníka, obchodného mena, sídla. Vy sa stávate novým majiteľom spoločnosti, ako aj jej konateľom a môžete za ňu ihneď konať. Následný zápis zmien do obchodného registra má iba potvrdzujúci účinok. Zápis zmien do Obchodného registra trvá zvyčajne 2 - 6 dní.

 

Výhody vopred založenej Ready made firmy

1. Založili sme ready-made firmu výhradne s tým cieľom, aby bola predaná klientovi.

2. Je to spoločnosť, ktorá je pripravená okamžite k predaju.

3. Klient môže s ready-made firmou IHNEĎ ZAČAŤ PODNIKAŤ

4. Písomne garantujeme, že firma nemá žiadne záväzky a pohľadávky, nikdy nevykonávala podnikateľskú činnosť.

5. Má v plnej výške splatený základný kapitál 5000,- EUR

6. Má 5 alebo 20 predmetov podnikania, ktoré môže klient okamžite využiť pri podnikaní.

7. Firma má pridelené identifikačné číslo organizácie IČO, daňové identifikačné číslo DIČ. 

 

Zápis zmien do Obchodného registra trvá 2 - 6 dní.

 

Pri predaji firmy je možné meniť:

- názov firmy

- sídlo firmy

- konateľa a spoločníka 

- rozšíriť predmety činnosti

 

Potrebné sú:                              

- doklady totožnosti - občiansky preukaz, pas konateľa, spoločníka

- nutná je účasť všetkých konateľov aj spoločníkov

- ak je spoločníkom právnická osoba, potrebný je aktuálny výpis z obchodného registra

- pri zmene sídla spoločnosti je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, alebo nájomná zmluva, list vlastníctva

- výpis z registra trestov nového slovenského konateľa a spoločníka nie je potrebné dokladať

 

V prípade záujmu sprostredkujeme aj prevod VAŠEJ spoločnosti s.r.o. - cena dohodou.

 

Česká  READY-MADE  firma registrovaná k DPH

Cena: 1 350 EUR

Predaj česke ready-made firmy prebieha v BRATISLAVE, alebo predaj zrealizujeme na diaľku, NEMUSÍTE NIKAM CESTOVAŤ.