SÍDLO SPOLOČNOSTI

Ponúkame Vám prestížnu adresu podnikania, optimalizáciu prevádzkových, personálnych nákladov a sprostredkovanie kontaktu s príslušnými orgánmi.

Zabezpečíme Vám službu registrované sídlo spoločnosti, v rámci ktorej zabezpečujeme adresu sídla na účely zápisu do obchodného registra. Zákon neumožňuje zaregistrovať ako sídlo spoločnosti P.O.BOX, vyžaduje sa reálna adresa, na ktorú je možné zaslať úradné zásielky. Sídlo firmy sa ďalej musí uvádzať na všetkých obchodných dokumentoch, v písomnom úradnom styku a na internetovej stránke spoločnosti.

Poskytujeme sídlo spoločnosti (office housing) pre svojich klientov na adrese:

 • Parkova ulica Bratislava
 • Klincová ulica Bratislava

Sídla poskytujeme v súlade s platnými legislatívnymi podmienkami na Slovensku.  

Pri platbe na 1 rok vopred, získavate + 3 MESIACE  SÍDLO  ZADARMO- cena  300 EUR/1 rok

  

Čo obsahuje poskytnutie registračného sídla:                                  

 • poskytnutie adresy spoločnosti na účely zápisu do obchodného registra
 • viditeľné označenie sídla spoločnosti - označenie poštovej schránky názvom spoločnosti
 • preberanie a úschova poštových zásielok
 • avízo o prijatej pošte e-mailom
 • preposielanie poštových zásielok na Vašu adresu e-mailom

 

Výhody poskytnutia registračného sídla:

 • Vaše podnikanie si nevyžaduje vlastnú kanceláriu
 • nemusíte platiť drahé nájomné za kanceláriu
 • optimalizácia prevádzkových, personálnych nákladov
 • možnosť krátkodobého prenájmu kancelárii priamo v sídle spoločnosti
 • prezentácia firmy v hlavnom meste na dobrej adrese, ktorá zlepší imidž Vašej firmy
 • zabezpečuje kontakt s príslušnými úradmi 

 

Ponúkame registračné sídlo spoločnosti v Bratislave na našej adrese ak:

 • začínate podnikať a nechcete platiť drahý prenájom kancelárie a stále drahšej pracovnej sily
 • ak by ste radi  zmenili sídlo svojho podnikania
 • chcete minimalizovať prevádzkové náklady
 • pracujete doma, ale potrebujete reprezentatívne sídlo v centre Bratislavy
 • realizujete pracovné stretnutia v Bratislave, no žijete a pracujete mimo hlavného mesta
 • potrebujete miesto na sprostredkovanie kontaktu s príslušnými úradmi 

 

VIRTUÁLNA KANCELÁRIA

Virtuálna kancelária (virtual office) je ďalšia služba, ktorú poskytujeme našim klientom.

 

Virtuálna kancelária zahŕňa tieto služby:

 • poskytnutie kontaktnej adresy pre obchodné účely
 • registračné sídlo spoločnosti
 • príjem a úschova pošty                            
 • avízo o došlej pošte                                 
 • preposielanie pošty na Vašu adresu         
 • vedenie účtovníctva                                 

 

Služby virtuálnej kancelárie nachádzajú čoraž väčšiu obľubu aj v mimobratislavských firmách, ktoré týmto krokom zvyšujú imidž svojej firmy a zároveň šetria náklady, ktoré by boli nútené vynaložiť na zriadenie vlastnej kancelárie, nutnosť zamestnať ďalších pracovníkov na zabezpečenie prevádzky tejto kancelárie.

 

Ďalšie služby, ktoré zabezpečujeme v súvislosti s virtuálnou kanceláriou:

 • zriadenie vlastnej telefónnej linky
 • faxové služby
 • krátkodobý prenájom kancelárie v sídle firmy
 • zriadenie e-mailovej adresy

 

Zmeny v spoločnosti

Cena 240 EUR - Cena je vrátane poplatku za zápis zmeny do Obch. registra + poplatky u notára za overenie podpisov

 

Ak potrebujete uskutočniť vo svojej spoločnosti akúkoľvek zmenu:

 • zmena obchodného mena spoločnosti
 • zmena sídla spoločnosti
 • zmena alebo rozšírenie predmetov podnikania
 • vymenovanie alebo odvolanie o konateľa
 • zmena bydliska konateľa, spoločníka
 • zmena spôsobu konania konateľa
 • zmena spoločníka
 • zvýšenie alebo zníženie vkladu spoločníka
 • prevod obchodného podielu
 • zvýšenie alebo zníženie základného imania
 • iné zmeny podľa požiadaviek klienta

 

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na konkrétnu zmenu vo Vašej spoločnosti.