Rakúska spoločnosť s.r.o. - založenie s.r.o v Rakúsku

 

Rakúska spoločnosť s.r.o.

(s.r.o. nemecky: Gesellschaft mit beschränkter Haftung -skratka GmbH)                                      

Táto forma spoločnosti je  veľmi obľúbená a rozšírená.

 

2500 EUR  -  založenie rakúskej spoločnosti sro  - rakúska s.r.o.

Cena obsahuje:

- vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
- poradenstvo pri zakladaní spoločnosti
- overenie názvu spoločnosti
- notárske poplatky - overovanie dokumentov a overovanie podpisov
- služby právnika pri založení GmbH
- poplatky do obchodného registra
- zabezpečenie výpisu z obchodného registra po zaregistrovaní firmy v obchodnom registri
- daň spoločnosti 1% zo splatenej časti základného imania
- zabezpečenie sídla spoločnosti a zmluvy o sídle a preposielaní pošty

 

Potrebné údaje pre založenie rakúskej GmbH.

- obchodné meno spoločnosti

- osobné údaje konateľa, údaje spoločníka

- spoločník - počet: 1, môže byť fyzická alebo právnická osoba

- konateľ:  minimálny počet: 1,

- sídlo spoločnosti - povinnosť sídla spoločnosti v Rakúsku, sídlo zabezpečujeme vo Viedni na 4 adresách

- základné imanie - Základné imanie štandardnej spoločnosti je min. 10 000 EUR, z toho 5 000 EUR je potrebné vložiť na bankový účet novozaloženej spoločnosti v rakúskej banke. Po zaregistrovaní firmy v Obchodnom registri si môžete vložené peniaze vybrať a použiť vo firme.
Základné imanie z 35 000 EUR sa znížilo na 10 000 EUR od 1.7.2013 .

- predmety činnosti - voľné predmety činnosti

- rýchlosť - Proces založenia s.r.o. trvá približne 2 týždne                                                               

- overenie podpisov - Pre založenie firmy je od klienta potrebná jedna návšteva u notára, kde podpíše všetky dokumenty.

- platný občiansky preukaz

 

Ďalšie naše služby:

Poskytnutie registračného sídla spoločnosti vo Viedni

K založeniu spoločnosti GmbH je potrebné sídlo spoločnosti.
Cena sídla spoločnosti vo Viedni na 1 mesiac = 89 EUR + 20% DPH

 

Podvojné účtovníctvo: Sprostredkujeme Vám účtovníka, ktorý po zaregistrovaní firmy v obchodnom registri zaregistruje firmu na daňovom úrade,
zabezpečuje DIČ aj IČ DPH. Konečná cena je závislá od počtu dokladov.

 

 Ďalšie informácie telefonicky: 0902 877 779, 0903 828 026 alebo e-mailom